Pristupnica u Hrvatske laburiste - Stranku rada

Želite li i Vi Hrvatsku u kojoj vlada poštenje, u kojoj se cijeni rad i znanje, u kojoj je kriminal i korupcija doista društveno neprihvatljivo ponašanje, u kojoj se Vi i Vaša obitelj možete osjećati sretno i sigurno?
Možda Vas do sada nitko nije ovo pitao. Mi Vas pitamo sada.

Pridružite nam se i pomozite oblikovati budućnost Hrvatske!

Poštovani, prije no što pristupite Hrvatskim laburistima - Stranci rada, želimo Vam skrenuti pažnju na uvjete pristupanju koji se nalaze na dnu stranice. Također Vas pozivamo da prije pristupanja pročitate temeljne dokumente.

VAŽNA NAPOMENA: U pristupnicu isključivo upisujte PRIVATNE kontakt podatke, a nikako one službene!

Nakon što preuzmete, ispišete i popunite papirnu pristupnicu, molimo vas da je pošaljete poštom na adresu: Podružnica Hrvatskih laburista - Stranke rada Bjelovarsko-bilogorske županije, T.G. Masaryka 8, 43000 Bjelovar.

PDF Obrazac papirne pristupnice

citat lijevi ČLANSTVO
Članak 7.
(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, koji prihvaća Statut i Program.
(2) Članom Stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u Registar članova. Sastavni dio pristupnice je i izjava da ne postoje prepreke za članstvo utvrđene u stavku 4. i 5. ovog članka. 
(3) Članom Stranke ne može postati građanin koji je član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.
(4) Članom Stranke ne može biti nitko tko je osuđen za kaznena djela korupcije, gospodarskog kriminala, organiziranog kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, RH i vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom.
(5) U slučaju da se protiv člana Stranke pokrene kazneni postupak za kaznena dijela utvrđena u stavku 4. ovog članka sva članska prava i obaveze odlukom Suda časti stavljaju se u mirovanje.
Članak 8
(1) Član Stranke ostvaruje prava u ogranku kojem pripada, te sudjeluje u radu svih tijela kojih je član, u političkom oblikovanju Stranke, raspravljanju, predlaganju, podnošenju zahtijeva te odlučivanju na sjednicama.
(2) Obveza je člana redovito dolaziti na sastanke organizacija odnosno tijela kojih je član, pridržavati se Statuta , Pravilnika i Etičkog kodeksa ponašanja .
(3) Članovi rad Stranke mogu pomagati dobrovoljnim prilozima, donacijama u novcu ili robi i uslugama.
Članak 9.
(1) Svaki član pripada ogranku Stranke prema mjestu prebivališta.
(2) U slučaju promjene mjesta prebivališta, član je dužan odmah odjaviti se u postojećom ogranku kao uvjet upisa u drugi ogranak. 
Članak 10.
(1) Članstvo u Stranci prestaje:
a. istupom, danom dane pisane izjave o istupanju,
b. učlanjenjem u drugu stranku,
c. isključenjem iz Stranke, odlukom Suda časti. 
d. smrću,
e. kandidiranjem na izborima kao kandidat druge stranke ili nezavisnom kandidaturom, temeljem javno objavljene kandidature samog člana ili temeljem objave službene kandidature od strane nadležnog izbornog povjerenstva, 
f. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti.
(2) Prestanak članstva upisuje se u registar članova
citat desni