Na prošlim lokalnim izborima daruvarski laburisti osvojili su dva mandata u Gradskom vijeću grada Daruvara. Tako su u Vijeće ušli vijećnici Željka Kollert i Vladan Ivković. Skladno dogovoru u našem Ogranku, daruvarski laburisti ušli su u Gradsko vijeće potpuno samostalno, bez ikakvih prijeizbornih i poslijeizbornih koalicija ili dogovora. Smatrali smo i smatramo da građani koji su nama dali povjerenje očekuju samostalan i beskompromisan rad orijentiran isključivo prema interesu svih građana Daruvara, neopterećen međustranačkim dogovorima i obećanjima.

Zaključili smo da samo tako možemo neopterećeno raditi u Gradskom vijeću i zastupati interese svih građana. Napokon, imamo mogućnost, a to i sada provodimo u praksi, da sve svoje odluke donosimo na sastancima užega vodstva Ogranka i u konzultacijama s građanima. Vijećnici Hrvatskih laburista – Stranke rada svoj rad temelje, dakle, na zajedničkim sastancima gdje analiziramo probleme, donosimo zajedničke zaključke koje onda vijećnici prenose na sjednicama Gradskoga vijeća.

Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća 20. 6. 2013. nastupili smo potpuno odgovorno i samostalno. Zauzeli smo stav da ćemo oko izbora predsjednika Gradskoga vijeća biti suzdržani. Tako je predsjednik Gradskoga vijeća izabran s devet glasova za vladajuće koalicije na čelu s SDP-om, pet glasova protiv HDZ-a i dva suzdržana Hrvatskih laburista – Stranke rada. Dali smo do znanja da ćemo oprezno i aktivno pratiti rad predstavničkoga tijela i da nećemo zauzimati niti jednu niti drugu političku stranu, već da ćemo odlučivati isključivo po našoj savjesti, na osnovu svojih razmišljanja i zaključaka osluškujući građane. Sve što, rema našim razmišljanjima i analizama, bude dobro, kvalitetno i okrenuto prema dobru većine građana, bit će podržano ma iz kojeg političkoga bloka dolazilo. Naravno, trudit ćemo se da s naše strane bude što više kvalitetnih i dobrih prijedloga. Tako smo, već na prvoj sjednici, predložili da se napusti stara praksa sazivanja sjednica u prijepodnevnim satima ili u vrijeme trajanja radnoga vremena (do 15.00 sati) sa sljedećom argumentacijom. Nemoralno da gradski vijećnici napuštaju svoja radna mjesta na kojima inače rade u vrijeme za koje su plaćeni i odlaze na sjednice vijeća za koje, opet, dobivaju naknade. Sjednice Gradskoga vijeća javne su i otvorene za sve građane. Zasjedanjem u vrijeme kada najveći broj onih koji rade – rade, onemogućuje se onim građanima koji žele prisustvovanje sjednicama. Naravno, ne bježimo od odgovornosti te smo se prihvatili i rada u dvama povjerenstvima. Željka Kollert članica je Povjerenstva za Statut i Poslovnik, a Vladan Ivković član je Povjerenstva za financije i proračun.

Smatramo da smo na prvoj sjednici Gradskoga vijeća grada Daruvara dali naslutiti kako nećemo kalkulirati ili nastupati kao taoci bilo kakvih međustranačkih dogovora, obećanja ili nemoralnih trgovina. Ne zanima nas politička trgovina (da smo htjeli, već bismo to odavno učinili jer ponuda je bilo), već samo moralan, iskren i čestit rad okrenut dobrobiti našega grada.

Vladan Ivković