Na Drugoj sjednici Gradskoga vijeća grada Daruvara održanoj 22. 7. 2013. vijećnici Hrvatskih laburista bili su doista aktivni. Već na aktualnom satu gradonačelniku smo postavili tri pitanja:

1. Što je sa situacijom u DARKOMU, što se to doista događa u gradskoj komunalnoj tvrtci i prijeti li kakva opasnost u isporuci plina i ostalim uslugama u narednom razdoblju?

2. Kada se već jednom planiraju i kada će se početi objavljivati na službenim stranicama Grada pozivi, zapisnici, odluke i zaključci sjednica Gradskoga vijeća, financijski izvještaji tvrtki u vlasništvu grada, proračun i ostali dokumenti vezani uz rad gradske uprave na čiji uvid pravo imaju svi građani ovoga grada, a s obzirom na to da se za održavanje web stranica Grada izdvajaju proračunska sredstva – novac naših građana?

3. Što je s projektom izgradnje garaža na Trgu Petra Krešimira IV? Za taj projekt planirano je izdvojiti 1.022 000,00 kn. Vidljivo je da se rebalansom proračuna u razdoblju koje slijedi kani izdvojiti 0 kn za taj projekt, a da je u prethodnom razdoblju do 30. 6. za isti projekt potrošeno 18.600, 00 kn. Odustaje li se od projekta i za što je potrošeno 18.600,00 kn?

Uglavnom, prema gradonačelnikovim riječima, s DARKOMOM je sve u redu, sa stranicom su malo zakazali, zaboravili šifre, ali bit će, a za garaže će se još vidjeti. Novac je otišao za izradu projekta, nacrte i podloge. (Detaljnije kad dobijemo zapisnik.)

A mi? Pratit ćemo, gledat ćemo, vidjet ćemo, reagirat ćemo…

Bilo smo aktivni po skoro svim točkama dnevnoga reda. Oko Izvješća izvršenja proračuna u prvoj polovini ove godine bili smo suzdržani obrazloživši svoju odluku nategnutim iznosima, neobećavajućim punjenjem proračuna, nejasnim stavkama i objašnjenjima, bez obzira na kojoj je razini obrazlagan proračun. Također, suzdržani smo bili i oko rebalansa koji ne donosi ništa značajno, prelijeva se iz jedne proračunske stavke u drugu, vrlo malo štedi, i to na stvarima na kojima, prema našem mišljenju ne treba štedjeti, i uvjereni smo kako će novi rebalans biti vrlo skoro.

Vijećnici Hrvatskih laburista u Vijeću grada Daruvara ušli su u još dva povjerenstva, Željka Kollert u Povjerenstvo za odnose s nacionalnim manjinama i Vladan Ivković u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja. Sveukupno, vijećnici iz redova daruvarskih laburista prihvaćaju svoju odgovornost i aktivno sudjeluju u radu ovoga saziva Gradskoga vijeća grada Daruvara.

S obzirom na naše izlaganje i zalaganje za promjenom termina održavanja sjednica Gradskoga vijeća, mislimo da je naša prva inicijativa i urodila plodom. Nakon anketiranja prisutnih vijećnika o tome kada žele (u koje vrijeme) da se održavaju sjednice, većina vijećnika izjasnila se za 18.00 sati, što je i bio naš prijedlog na prvoj sjednici. Većina vijećnika odlučila se za upravo taj termin.

Nastavljamo raditi dalje, aktivno i odgovorno planirajući nove akcije, prijedloge i rješenja.

Vladan Ivković